Advertentie

Bron afbeelding: KCR Valkenburg

Cultuurprijs Valkenburg voor 'suisse' Felix LebouilleFelix Lebouille heeft de KCR Cultuurprijs van de Kunst en Cultuurraad in Valkenburg in ontvangst genomen. Deze prijs krijgt hij voor het bewaken en bewaren van cultuurhistorisch erfgoed en zijn werk als suisse; ordebewaarder tijdens kerkdiensten.

Lebouille nam de prijs, die een keer in de twee jaar uitgereikt wordt, zondag in ontvangst. 

Suisse
Hij vervult de functie van suisse al 18 jaar. De suisse wordt gezien als gastheer in de kerk en wijst kerkgangers lege zitplaatsen toe, vooral bij tijdens drukke feestdagen. Daarnaast heeft hij een ceremoniële rol en loopt hij mee tijdens processies om de priester met monstrans te bewaken. De suisse wordt dus gezien als een teken van respect voor de tradities en plechtigheden van de katholieke eredienst. 

Familie
Willem Vermeer, voorzitter van de Kunst en Cultuurraad Valkenburg aan de Geul, lichtte de keuze voor het toekennen van de prijs toe: "Felix komt uit een gelovige familie die altijd nauw verbonden is geweest met de kerk en de Valkenburgse samenleving. De Lebouilles zijn overal te vinden waar tradities de moeite waard zijn om in stand te houden. De mei-den planting, de schutterij, de misdienaars, de koster. Stille krachten waar je altijd een beroep op kunt doen."