woensdag 24 juli 2024
Advertentie

Provincie: geen overschrijding ultrafijnstof bij MAADe uitstoot van ultrafijnstof door Maastricht Aachen Airport overschrijdt niet het maximale niveau dat gesteld wordt. Dat meldt het provinciebestuur

Ultrafijnstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. De stof komt vrij bij het starten, taxiën en landen van vliegtuigen.

Normen
Voor het zogenoemde Provinciaal inpassingsplan voor het proefdraaien van vliegtuigen, is door de provincie een onderzoek gedaan naar de uitstoot van ultrafijnstof. Daaruit blijkt dat de uitstoot binnen de normen van het RIVM valt. De berekende concentraties zijn ruim
lager dan de maximaal gestelde uitstoot. 

De provincie gaat voor het begin van 2024 in heel Zuid-Limburg meetpunten plaatsen, onder meer in Eijsden en Vaals, maar ook rondom het vliegveld. Op die manier hoopt de provincie nog een beter beeld te krijgen van de fijnstofuitstoot. MAA gaat zich inzetten om de uitstoot van ultrafijnstof te verminderen. Dat doet het vliegveld door bijvoorbeeld platformmateriaal te elektrificeren.