Advertentie

BRUG-M: 'Laat Sint Catharinastraat niet het Groningen van Meerssen worden'Partij BRUG-M wil niet dat er Groningse toestanden gaan ontstaan als gevolg van het gebrek aan betrokkenheid van de gemeente bij de schade die bewoners aan de Sint Catharinastraat in Ulestraten ervaren. De partij vreest dat er in de toekomst verwijten richting gemeente komen, vergelijkbaar met het onlangs verschenen rapport over de handelswijze van de overheid over de aardbevingsschade in Groningen. De partij kwam met een voorstel om verwijten te voorkomen.

Parallellen
In dat rapport werd erkend dat de klachten van gedupeerde inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen vele jaren door de overheid niet serieus genoeg zijn genomen en deze burgers door diezelfde overheid in de steek werden gelaten. Daarin is ook geconcludeerd dat in deze kwestie sprake was van ernstig overheidsfalen en dat er een ereschuld is aan de inwoners van het aardbevingsgebied.
BRUG-M ziet hier parallellen met de Sint Catharinastraat waarin al vele jaren schade aan huizen is vastgesteld. Volgens bewoners is dit te verklaren door de aanleg van een regenwaterriool en de reconstructie van de weg, bijna 25 jaar geleden. Hierdoor zouden trillingen, door verkeer, schade hebben veroorzaakt. 

Geen verwijten
Fractievoorzitter van BRUG-M, Jan Gulikers wil straks niet het verwijt krijgen "dat we het hebben laten gebeuren", zo geeft hij aan in zijn betoog in de raadsvergadering van donderdagavond. Volgens hem is het al zeker twee jaar geleden dat de gemeente met de bewoners van de Sint Catharinastraat heeft gesproken. Hij wil dat het college met een andere "mindset" komt en stopt met zich in te dammen voor alle risico's.

Voorstel
De partij kwam met een voorstel dat moet voorkomen dat de bewoners van de Sint Catharinastraat het gevoel krijgen dat ze door de lokale overheid in de steek zijn of worden gelaten. In het voorstel wordt het college opgeroepen om nog voor het zomerreces een bijeenkomst voor de bewoners en de gemeenteraad te organiseren. Daarna moet er voor  oktober een plan van aanpak klaar liggen om de schade aan te pakken. Hierbij moeten diverse partijen betrokken worden waaronder onafhankelijke experts.

Geen steun
Verantwoordelijk wethouder Molling herkende zich niet in de woorden van Gulikers. Hij geeft wel toe dat het een zeer complex dossier is. Hay Dolmans van coalitiepartij Lokaal DNA ging het te ver dat BRUG-M de wethouder verwijt dat hij een te defensieve opstelling heeft in deze kwestie. Coalitiepartij KIJK!!! vond het onterecht dat Gulikers een beeld schets dat is te vergelijken met Groningen.
Om het voorstel van BRUG-M te honoreren was het verzoek van andere partijen om het op bepaalde punten aan te passen. Dat gebeurde niet en dus werd het voorstel van Gulikers verworpen. Daarna kwamen de andere partijen met een gezamenlijk voorstel waarin het college werd opgeroepen een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokken partijen. Dit voorstel is unaniem aangenomen.