Advertentie

Bron afbeelding: Maastricht Aachen Airport

Genegeerd advies leidde tot vliegtuigincident in MeerssenDe Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft haar bevindingen bekendgemaakt over het vliegtuigincident in Meerssen, waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. Volgens de OVV had dit incident voorkomen kunnen worden.

Op 20 februari 2021 verloor een vrachtvliegtuig dat opsteeg van Maastricht Aachen Airport motoronderdelen boven Meerssen. Vooral in de Sint-Josephstraat kwamen brokstukken naar beneden. Twee mensen raakten gewond door de vallende onderdelen. Daken en auto's raakten beschadigd.

Het rapport vermeldt dat de motorstoring is veroorzaakt door een defect aan de turbine van het vliegtuig, dat ontstaan is doordat de motor is blootgesteld aan gassen met een hoge temperatuur. Dit leidde tot slijtage en het losraken van panelen, die vervolgens in Meerssen terechtkwamen.

Brokstukken vliegtuigincident (foto: OVV):

Nieuwe panelen
De vliegtuigfabrikant had voor het incident zogenaamde service bulletins verspreid, waarin werd geadviseerd om nieuwe panelen op het vliegtuig te plaatsen en koelvoorzieningen te installeren, zodat de motoren niet blootgesteld werden aan warme gassen. Dat advies is in de 1993 gegeven. Hoewel de nieuwe panelen bij het bewuste vliegtuig waren geplaatst, werden de koelvoorzieningen niet geïnstalleerd.

Advies
Longtail Aviation, de vliegtuigmaatschappij, had de Boeing 747-400 drie maanden in gebruik. De vorige maatschappij van het vliegtuig heeft het advies om de maatregelen te nemen niet opgevolgd. Het is onduidelijk waarom dit niet is gebeurd en dit staat ook niet beschreven in documenten.

Risico's aanvaardbaar
Volgens de OVV zijn er rondom MAA twee risico's: vallende onderdelen van vliegtuigen en vliegtuigongevallen. De OVV merkt op dat er geen risico-inschattingen zijn gemaakt van vallende brokstukken en adviseert om deze inschattingen te maken en te bekijken of de risico's aanvaardbaar zijn.

Het rapport beveelt Longtail Aviation aan om de administratie over de adviezen voor de motoren te verbeteren en adviseert de United States Federal Aviation Administration, de uitgever van de service bulletins, om te onderzoeken of bepaalde adviezen verplicht gesteld kunnen worden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat krijgt het advies om voor de woongebieden rondom MAA, dus ook Meerssen, de risico's van vallende brokstukken in kaart te brengen.