Advertentie

Nog maar weinig tijd om waterkwaliteit op orde te krijgenNatuurmonumenten maakt zich zorgen over de waterkwaliteit in onder andere het Heuvelland. De stichting voor behoud van natuur en landschap zet zich in voor verbetering hiervan, maar er is nog maar weinig tijd. Dat zegt Andre Hassink, projectleider bij Natuurmonumenten in het programma Uitgelicht Heuvelland.

Beneden de norm
Al jaren is de waterkwaliteit beneden de Europese norm. Dat is onder andere te zien aan de visstand die met negentig procent is teruggelopen. Zo is de forel niet meer terug te vinden in de Zuid-Limburgse Geul. Ook het aantal insecten is aanzienlijk gedecimeerd als gevolg van de slechte waterkwaliteit.
Veel tijd om de norm te bereiken is er niet meer; in 2027 moet de waterkwaliteit voldoen aan de Europese eisen. 

Over de grens
Niet alleen inwoners van Zuid-Limburg hebben schuld aan de vervuiling van het water. Vanuit het buitenland vindt er ook vervuiling plaats. Zo werd na de overstroming in 2021 het advies gegeven om geen groente meer uit eigen tuin te eten als er water van de Geul over heen was gestroomd. Zware metalen in het water afkomstig van over de grens waren de oorzaak.

Petitie
Er is een petitie gestart door iedereen die zich zorgen maakt over de waterkwaliteit. Inmiddels hebben zo'n negentigduizend mensen de petitie ondertekend.
Naast het in kaart brengen van de zorgen bij bewoners van het Heuvelland, is volgens Hassink ook overleg met diverse partijen nodig die dezelfde belangen hebben.

Kijk hier Uitgelicht Heuvelland terug: